ముగించు

శ్రీమతి పమేలా సత్పతి ఐ.ఎ. ఎస్

వరంగల్ అర్బన్

ఇమెయిల్ : commissioner[dot]wmc[at]gmail[dot]com
హోదా : కమీషనర్, జి. డబ్లు.ఎం.సి
ఫోన్ : 9701999733