ముగించు

ఎ శంకర్

Warangal Urban

ఇమెయిల్ : dydir_sw_wgl[at]telangana[dot]gov[dot]in
హోదా : Dy. డైరెక్టర్ SCDD, వరంగల్ అర్బన్
ఫోన్ : 9849903660