ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్స్

ఇంతేజార్గంజ్

SHO ఇంతేజార్గంజ్.

ఇమెయిల్ : sho_ing[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9491089131

కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం

కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంy

ఫోన్ : 9491089124

కాజిపేట్

ఎస్ హెచ్ ఓ కాజిపేట్

ఇమెయిల్ : sho_kzp[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9491089128

కాజిపేట్ ట్రాఫిక్

ఎష్ హెచ్ ఓ కాజిపేట్ ట్రాఫిక్

ఇమెయిల్ : sho_kzptrf[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 7382629254

ధర్మసాగర్

ఎస్ హెచ్ ఓ ధర్మసాగర్.

ఇమెయిల్ : sho_dms[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795225

మట్టేవాడ

ఎస్ హెచ్ ఓ మట్టేవాడ

ఇమెయిల్ : sho_mat[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9491089129

మడికొండ

ఎస్ హెచ్ ఓ మడికొండ

ఇమెయిల్ : sho_mdk[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795224

మహిళా పిఎస్ వరంగల్ సిటీ

మహిళా పిఎస్ వరంగల్ సిటీ.

ఇమెయిల్ : sho_wps[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9491089122

మామూనూర్

ఎస్ హెచ్ ఓ మామూనూర్.

ఇమెయిల్ : sho_mnr[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9440795228

మిల్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, మిల్స్ కాలనీ పి.ఎస్

ఇమెయిల్ : sho_mc[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9491089136
Pincode: 506001