విస్తీర్ణం:

 

అంశం
యూనిట్
రాష్ట్రం
జిల్లా
భౌగోళిక ప్రాంతం
Sq. కిమీ
1,12,077 1309