ముగించు

పురపాలికలు

గ్రేటర్ వరంగల్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్
Greater Warangal Municipal Corporation (GWMC) Warangal. For details, visit: http://gwmc.gov.in/
వెబ్సైట్ లింక్ : http://gwmc.gov.in/