ముగించు

జిల్లా యొక్క మ్యాప్

వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాప్

MAP

సరిహద్దులతో మ్యాప్
సంఖ్య మండలం ఉత్తర దక్షిణ తూర్పు పశ్చిమ
1. వరంగల్ ఉత్తర : ఆత్మకూరు దక్షిణ : ఖిలా వరంగల్ తూర్పు : గీసుగొండ పశ్చిమ : హన్మకొండ
2 ఖిలా వరంగల్ ఉత్తర : వరంగల్ దక్షిణ : కాజిపేట్ తూర్పు : గీసుగొండ పశ్చిమ : హన్మకొండ
3 హన్మకొండ ఉత్తర :హసనపర్తి దక్షిణ : కాజిపేట్ తూర్పు : వరంగల్ పశ్చిమ : హసనపర్, కాజిపేట్
4 కాజిపేట్ ఉత్తర : హన్మకొండ దక్షిణ: ఇనోవాలు తూర్పు : ఖిలా వరంగల్ పశ్చిమ : ధర్మసాగర్
5 ధర్మసాగర్ ఉత్తర : ఎల్కతుర్తి దక్షిణ :ఘనపూర్ స్టేషన్ జాఫ్ఫర్గార్ తూర్పు : కాజిపేట్ పశ్చిమ :చిల్పూర్
6 వేలైర్ ఉత్తర : భీమదేవరపల్లి దక్షిణ : చిల్పూర్ తూర్పు : ధర్మసాగర్ పశ్చిమ : కరీంనగర్
7 హసనపర్తి ఉత్తర : కమలాపూర్, ఎల్కతుర్తి దక్షిణ : హన్మకొండ తూర్పు :ఆత్మకూరు పశ్చిమ : ధర్మసాగర్
8 ఇనోవాలు ఉత్తర : కాజిపేట్ దక్షిణ :వారదన్నపేట్ తూర్పు:సంగెం పశ్చిమ: జాఫ్ఫర్గార్
9 ఎల్కతుర్తి ఉత్తర : హుజురాబాద్ దక్షిణ : ధర్మసాగర్ తూర్పు : హసనపర్తి పశ్చిమ :భీమదేవరపల్లి
10 కమలాపూర్ ఉత్తర : హుజురాబాద్ దక్షిణ : ధర్మసాగర్ తూర్పు : హసనపర్తి పశ్చిమ: కరీంనగర్.
11 భీమదేవరపల్లి ఉత్తర :జమ్మికుంట దక్షిణ : ఎల్కతుర్తి తూర్పు : పరకాల పశ్చిమ : హుజురాబాద్