ముగించు

మండలాలు మరియు గ్రామాలు

వరంగల్ పట్టణ జిల్లాలోని మండలాలు మరియు గ్రామాల పేరులు

మండలాలు – గ్రామాలు
మండలం పేరు గ్రామాలు
1.వరంగల్ 1.దేశైపేట
2.లక్ష్మిపుర్
3.మట్టేవాడ
4.గిర్మజిపేట్
5.రామ్మన్నపేట
6.పైడిపల్లి
7.కోతపెట్ హన్మకొండ
8.ఏనామముల
2.ఖిలా వరంగల్ 1.ఖిలా వరంగల్
2.ఉరుస్ వరంగల్
3.రంగాసైపేట్
4.అల్లిపూర్
5.తిమ్మాపూర్ హన్మకొండ
6.మమనూర్
7.నక్కలపల్లి
8.వసతపూర్ గీసుగొండ
9.స్తంబంపల్లి
10.బొల్లికుంట సంగం
12.గాడేపల్లి
3.హన్మకొండ 1.హన్మకొండ
2.కుమరపల్లి
3.పలివేలుపల
4.లష్కర్ సింగారం
5.గోపాలపూర్
6.వడ్డేపల్లి
4.కాజిపేట్ 1.కాజిపేట్
2.సోమిడి
3.మడికొండ
4.తరాలపల్లి
5.కడిపికొండ
6.కొతపల్లి
7.బటుపల్లి
8.అమ్మవారిపేట
9.శయంపేట్
10.రాంపూర్
5.ఇనవోలు 1.ఇనవోలు
2.సింగారం
3.పున్నెలు
4.నందనం
5.కకిరల్లపల్లి
6.పంతిని
7.కొండపర్తి
8.వనమల హన్మకొండ
9.కనపర్తి
10.వెంకటాపురం జాఫ్ఫర్గాద్
11.గరిమిలపల్లి
6.హనసపర్తి 1.హనసపర్తి
2.అనంతసాగర్
3.మడిపల్లి
4.ఎల్లాపూర్
5.లక్నవరం (D)
6.జైగిరి
7.దేవన్నపేట్
8.పెంబెర్తి
9.ముచెర్ల
10.నగరం
11.సుదనపల్లి
12.మల్లారెడ్డిపల్లి
13.అర్వపల్లి
14.సిద్దాపూర్
15.వంగాపడ్హాడ్
16.పెగడపల్లి
17.చింతగట్టు
18.భీమారం
7.వేలరు 1.వేలరు
2.శలపల్లి
3.కమ్మరిపేట
4.వేలరు
5.పీచర
6.మద్దేలగూడెం H/o
7.పీచర
8.సోదశాపల్లి
9.మల్లికుడ్రుల
10గుండాల సాగర్
11.కన్నారం Bభీమదేవరపల్లి
12.ఎర్రబెల్లి
8.ధర్మసాగర్ 1.ధర్మసాగర్
2.నారాయణగిరి
3.ముప్పారం
4.దేవనూర్
5.సోమదేవరపల్లి
6.ఎల్కుర్తి
7.జానకిపూర్
8.క్యాతంపల్లి
9.తాటికాయల
10.పెద్దపెండ్యాల్
11.ధర్మాపూర్
12.మల్లకపల్లి
13.ఉనికిచెర్ల
9.ఎల్కతుర్తి 1.పెంచికలపేట
2.జీలగుల్
3.గోపాలపూర్
4.దామెర
5.ఎల్కతుర్తి
6.సూరారం
7.వల్లభాపూర్r
8.కోతుల్నడుమ
9.వీరనరయ్నాపూర్
10.దండిపల్లి
11.బావుపేట్
12.తిమ్మాపూర్
13.కేశవాపూర్
10.భీమదేవరపల్లి 1.వంగర
2.భీమదేవరపల్లి
3.రత్నగిరి
4.మాణిక్యాపూర్
5.కొప్పూర్
6.కొతపల్లి
7.ముల్కనూర్r
8.ముతరం(P.K)
9.గట్లనర్సింగాపూర్
10.కోతకొండ
11.మల్లారం
12.ముస్తఫ్పూర్
11.కమలాపూర్ 1.భీంపల్లి
2.కన్నూర్
3.గుందేడ్
4.మర్రిపల్లిగూడెం
5.జుజ్ఞూర్
6.శనిగరం
7.వంగపల్లి
8.కమలాపూర్
9.ఉప్పల్
10.దేశారజుపాలి
11.కనిపర్తి
12.గూడూర్
13.అంబాల
14.నేరెళ్ళ
15.మాదన్నపేట
16.గునిపర్తి
17వెంకటేశ్వరపల్లి H/o నార్లపూర్